Atļaujas izsniegšana hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Būvniecība ietver projektēšanu un būvdarbus, kuru rezultātā tiek uzlabotas esošās vai radītas jaunas būves ar noteiktu funkciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Būvatļauju, kas tiek izsniegta 2. un 3. grupas būvēm, var saņemt mēneša laikā.
Apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu, kas tiek izsniegti 1. grupas būvēm, iespējams saņemt 7 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas kārtību detalizēti lūdzam iepazīties šeit:
http://aluksne.lv/iestades/buvvalde/veidl.php
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ar pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas kārtību detalizēti lūdzam iepazīties šeit:
http://aluksne.lv/iestades/buvvalde/veidl.php
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki