Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Gadījumos, kad nepieciešams nocirst Auces novada teritorijā ārpus meža esošus kokus, kas ir nokaltuši, bīstami vai atrodas būvniecībai paredzētajā teritorijā, jāvēršas Auces novada pašvaldībā ar iesniegumu par koka ciršanas atļaujas izsniegšanu. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības Stādījumu rekonstrukcijas komisija apseko ciršanai paredzētos kokus, sastāda apsekošanas aktu  un izsniedz atļauju koku ciršanai vai gadījumā, kad atļaujas izsniegšana tiek noraidīta, pieņem motivētu lēmumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes īpašnieks, vai tā pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Atļauju ārpus meža zemes augošu koku ciršanai, ieinteresētā persona Auces novada pašvaldībā iesniedz:
1) motivētu iesniegumu;
2) nepieciešamības gadījumā - īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, zemesgabala robežu plānu kopijas, kā arī skici (shēmu), kurā attēlota koka atrašanās vieta atbilstoši tā novietojumam dabā; daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu veikt koka ciršanu;
3) būvniecības gadījumā - saskaņotu būvprojekta ģenerālplāna lapas kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745280; 25433649
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745280; 25433649
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: