Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
1. Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces;
2. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot noteiktas preces.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu par atteikumu izsniegt ielu tirdzniecības atļauju var apstrīdēt Auces novada domē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Auces novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Jelgavas ielā 1, Auce, Auces novads, LV-3708
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.08.