Zemes ierīcības projekta apstiprināšana (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Iesniedz izstrādātu zemes ierīcības projektu.
Pašvaldība pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem lēmumu par: adreses piešķiršanu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Zemes ierīcības likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Adresācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 698; 2015.12.11.)
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 505; 2016.08.05.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Auces novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Jelgavas ielā 1, Auce, Auces novads, LV-3708
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.08.