Dzīvojamās telpas izīrēšana (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz šādu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:
• pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana;
• sociālā dzīvokļa izīrēšana;
• nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
• palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no minētā reģistra vai atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt minēto palīdzību, pieņem Auces novada pašvaldības Dzīvokļu komisija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pašvaldības palīdzība personām tiek sniegta ar nosacījumu, ka tās ir Auces novada iedzīvotāji, kuri nepārtraukti pēdējo piecu gadu laikā ir dzīvojuši un deklarējuši savu pamata dzīves vietu Auces novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var pārsūdzēt Auces novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Auces novada pašvaldībā, Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par dzīvojamo telpu īri
(Augstākā Padome; likumi; 1993.04.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Auces novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Jelgavas ielā 1, Auce, Auces novads, LV-3708
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.07.