Adreses piešķiršana vai maiņa zemes gabalam, ēkai vai telpu grupai (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai, viensētai, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētai ēkai vai telpu grupai.
Apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību.
Numuru telpu grupai pašvaldības dome piešķir, pieņemot ēku ekspluatācijā un pamatojoties uz būvprojektā norādīto informāciju.
Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Pašvaldības domē tiek pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments