Dzimšanas fakta reģistrācija (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis, vai kuras darbības teritorijā deklarēta viena vai abu vecāku dzīvesvieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā vecākiem nepieciešams aizpildīt paternitātes atdzīšanas iesniegumu, kuru ar saviem parakstiem apliecina abi vecāki.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota (rakstveidā) persona. Ja bērna vecāki ir laulībā, reģistrēt jaundzimušo var arī viens no vecākiem, līdzi ņemot visus nepieciešamos dokumentus. Reģistrējot bērnu ar paternitātes atdzīšanu, dzimtsarakstu nodaļā jāierodas abiem vecākiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1) Ja bērna vecāki ir laulībā: • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u) – jāiesniedz oriģināls;
• vecāku pases – jāuzrāda oriģināls;
• vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls.
2) Ja vecāki nav laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam:
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u) – jāiesniedz oriģināls;
• vecāku pases – jāuzrāda oriģināls;
• bērna tēva un mātes personiski aizpildīts un parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums – jāiesniedz oriģināls.
3) Ja māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas bērna mātei, iesniedzot šādus dokumentus:
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (veidlapa Nr.103/u) – jāiesniedz oriģināls;
• mātes pase – jāuzrāda oriģināls.
Dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par māti, ailē par tēvu ievelkot svītru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda vecāku pases (oriģināli).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki