Dzimšanas fakta reģistrācija (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis, vai kuras darbības teritorijā deklarēta viena vai abu vecāku dzīvesvieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā vecākiem nepieciešams aizpildīt paternitātes atdzīšanas iesniegumu, kuru ar saviem parakstiem apliecina abi vecāki.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota (rakstveidā) persona. Ja bērna vecāki ir laulībā, reģistrēt jaundzimušo var arī viens no vecākiem, līdzi ņemot visus nepieciešamos dokumentus. Reģistrējot bērnu ar paternitātes atdzīšanu, dzimtsarakstu nodaļā jāierodas abiem vecākiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja nepamatotu atteikšanos reģistrēt dzimšanas faktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Par bērna piedzimšanu 1 mēneša laikā jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai
Normatīvie akti
Valsts valodas likums
(Saeima; likumi; 2000.09.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Auces novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Jelgavas ielā 1, Auce, Auces novads, LV-3708
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2015.12.08.