Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvu dzīvnieku un nepārtikas produktu izvešanai no valsts
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Visos gadījumos, izvedot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, dzīvus dzīvniekus vai nepārtikas produktus uz trešajām valstīm, jāievēro importētājvalsts prasības, bet veterinārais (veselības) sertifikāts ir nepieciešams gadījumos, kad to pieprasa importētājvalsts kompetentā iestāde.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
PVD ģenerāldirektors
Atgādinājums
Gan dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, gan nepārtikas produktu ražotājiem un eksportētājiem jābūt PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā, bet dzīvu dzīvnieku novietnēm jābūt LDC reģistrā un PVD uzraudzībā.
Brīdinājums
Gan dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, gan nepārtikas produktu, gan dzīvu dzīvnieku neatbilstības normatīvo aktu prasībām gadījumos veterināro sertifikātu neizsniedz!
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv
PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.12.10.