Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 64 euro personai mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Ogres novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments