Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts audžuģimenēm (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pierasīt pabalstu:  1) apģērba un mīkstā inventāra igādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audžuģimene
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Audžuģimene lēmumu par pabalstu un/vai kompensācijas piešķiršanu var apstrīdēt Ogres novada pašvaldībā, bet pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Audžuģimenes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 354; 2018.07.01.)
Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei
(Ogres novada pašvaldība; noteikumi; 8; 2018.06.27.)
Audžuģimenes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 354; 2018.07.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.06.