Pabalsts pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes piešķir personai, kas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda, ja šīs personas dzīves vieta pirms brīvības atņemšanas soda izciešanas bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 25 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda, ja šīs personas dzīves vieta pirms brīvības atņemšanas soda izciešanas bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā centra lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas izbeigšanu persona var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā
(Ogres novada pašvaldība; noteikumi; 26; 2018.02.10.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.