Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Konsolidēto uzņēmuma gada pārskatu sagatavo kā vienas atsevišķas sabiedrības gada pārskatu, sniedzot informāciju par visu koncernu kopumā kā par vienu sabiedrību. Tā sagatavošanas, revīzijas (pārbaudes) un iesniegšanas kārtība noteikta Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Koncerna mātes sabiedrība.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Informatīvie un metodiskie materiāli
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1