Uzņēmuma gada pārskats
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kas iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā pārsniegušas 300 000 euro apgrozījumu, par katru pārskata gadu jāsagatavo gada pārskats. Gada pārskata saturs, sagatavošanas, revīzijas (pārbaudes) un iesniegšanas kārtība noteikta Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kooperatīvā sabiedrība, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kā arī Latvijā reģistrēta Eiropas ekonomisko interešu grupa, Eiropas kooperatīvā sabiedrība un Eiropas komercsabiedrība.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Uzņēmuma gada pārskatu sagatavo un iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) sadaļā “Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija”.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma