Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Lai izvērtētu ēku atbilstību higiēnas prasībām un tādējādi mazinātu risku sabiedrības veselībai uzturoties jaunbūvētajās ēkās, tiek veikts Veselības inspekcijas novērtējums un sagatavots atzinums. Ja tiek nodota ekpluatācijā otrās un trešās grupas ēka vai tās daļa (otrās grupas ēkas vai tās daļai, ja ēkai ir izvirzītas obligātās higiēnas prasības), ir nepieciešams Veselības inspekcijas atzinums par objekta gatavību ekspluatācijai.
Uzņēmējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objektu gatavību ekspluatācijai. Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā, pēc rēķina apmaksas, tiek sagatavots atzinums par objekta/būves gatavību ekspluatācijai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients sniedz dokumentus Veselības inspekcijā. Pieteikuma paraugs atrodas Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv. Pieteikumu var aizpildīt arī uz vietas.
Portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".

Jāiesniedz:
1. Pieteikums;
2. Būvprojekts;
3. Segto darbu akti (ūdensvadu, kanalizācijas un gāzes sistēmu projektiem);
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Bauskā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Krāslavā
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Bauskā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Krāslavā
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē