Pārskats par alus izlaišanu brīvam apgrozījumam
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pārskatu par alus izlaišanu brīvam apgrozījumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā komersants, kurš laiž brīvā apgrozījumā patēriņam Latvijas Republikā alu un kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta saņēmēja un īslaicīgi reģistrēta saņēmēja darbībai, alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai, kā arī citas personas, kas veic minēto darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kurš laiž brīvā apgrozījumā patēriņam Latvijas Republikā alu un kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta saņēmēja un īslaicīgi reģistrēta saņēmēja darbībai, alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāaizpilda un jāiesniedz Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība” 37.pielikums, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma