Pārskats par alkoholisko dzērienu (t.sk.alus) apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma ”Par akcīzes nodokli” 20.pantā minēto personu apgādi ar alkoholiskajiem dzērieniem (t.sk.alus)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pārskatu par alkoholisko dzērienu (t.sk.alus) apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma ”Par akcīzes nodokli” 20.pantā minēto personu apgādi ar alkoholiskajiem dzērieniem (t.sk.alus) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā komersants, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kurā ir atļautas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem un kurš apgādā ar alkoholiskajiem dzērieniem kuģus, lidmašīnas, vai veic darbības kā beznodokļu tirdzniecības veikals, kā arī veic likuma ”Par akcīzes nodokli” 20.pantā minēto personu apgādi ar alkoholiskajiem dzērieniem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kurā ir atļautas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem un kurš apgādā ar alkoholiskajiem dzērieniem kuģus, lidmašīnas, vai veic darbības kā beznodokļu tirdzniecības veikals
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāaizpilda un jāiesniedz Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība” 35.pielikums, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma