Kuģu sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecība vai kuģu sanitārās apstrādes kontroles apliecība kuģim. Atzinuma sagatavošana par kuģu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti.
Izvēlētā organizācija: VESELĪBAS INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Lai garantētu epidemioloģisko drošību uz kuģiem un nepieļautu infekcijas slimību ierosinātāju klātbūtni, reizi sešos mēnešos starptautiskajos ūdeņos peldošiem kuģiem, kā to nosaka Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi, ir jāveic kompetentās institūcijas novērtējums un jāsaņem dokumentāls apliecinājums. Ja beidzies kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības derīguma termiņš, kuģa pārstāvis iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu. Veselības inspekcijas speciālists veic kuģa higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā tiek sagatavota kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecība un/vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecība. Tiek sagatavots atzinums par kuģa attīrīšanas iekārtu efektivitāti. Pirms apliecības/atzinuma saņemšanas kuģa pārstāvis iesniedz Veselības inspekcijā apliecinājumu par rēķina apmaksas veikšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".
Atbilde tiks nosūtīta e-pakalpojumā norādītajā atbildes saņemšanas veidā.
Nepieciešamie dokumenti:
- Pieteikums;
- Kuģa ģenerālā deklarācija (kopija) vai cits dokuments, kas sniedz vispārējo informāciju par kuģi - nosaukums, karogs, kravas vai pasažieru kugis, kravnesība u.c.;
- Līgums par deratizācijas pakalpojumu veikšanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Ventspilī
VI centrālais birojs Rīgas reģions
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Ventspilī
Centrālais birojs, Rīgas reģions
Telefons
29491437
63423795; 29277736
63622325; 26337237
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Ventspilī
VI centrālais birojs Rīgas reģions
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Liepājā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Ventspilī
Centrālais birojs, Rīgas reģions
Telefons
29491437
63423795; 29277736
63622325; 26337237