Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pārskatu par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā komersants, kuram nav spēkā esošas licences komercdarbībai ar degvielu, bet kurš saņem naftas produktus (degvielu) no citas dalībvalsts atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā vai ieved (importē) no valstīm, kuras nav dalībvalstis.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kuram nav spēkā esošas licences komercdarbībai ar degvielu, bet kurš saņem naftas produktus (degvielu) no citas dalībvalsts atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā vai ieved (importē) no valstīm, kuras nav dalībvalstis.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Komersantam jāaizpilda un jāiesniedz Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība” 23.pielikums, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma