Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma ”Par akcīzes nodokli” 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pārskatu par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma ”Par akcīzes nodokli” 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā komersants, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kurā ir atļautas darbības ar tabakas izstrādājumiem un kurš apgādā ar tabakas izstrādājumiem kuģus, lidmašīnas, vai veic darbības kā beznodokļu tirdzniecības veikals, kā arī veic likuma ”Par akcīzes nodokli” 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kurā ir atļautas darbības ar tabakas izstrādājumiem un kurš apgādā ar tabakas izstrādājumiem kuģus, lidmašīnas, vai veic darbības kā beznodokļu tirdzniecības veikals
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Komersantam jāaizpilda un jāiesniedz Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība” 20.pielikums, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma