Pārskats par stingrās uzskaites plombu izlietojumu
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu izlietoto, sabojāto, noņemto un anulēto stingrās uzskaites plombu uzskaiti, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzams pārskats par stingrās uzskaites plombu izlietojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Apkalpojošais dienests, kas veic kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi (apkalpošanu).
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Apkalpojošais dienests iesniedz VID pārskatu par stingrās uzskaites plombu izlietojumu attiecīgajā ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam.
Pārskatu sagatavo un iesniedz elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai.
VID jaunas plombas neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par iepriekšējo ceturksni.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma