Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu darījumiem izlietoto un anulēto numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) reģistrēto biļešu uzskaiti, VID iesniedzams pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nodokļu maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un kas par darījumiem saņemto samaksu drīkst apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu biļeti.
Termiņš:
Pārskatu jāiesniedz par katru ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāsagatavo un jāiesniedz VID pārskats par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Pārskats nav jāiesniedz tādā gadījumā, ja ceturkšņa laikā nav izlietotu vai anulētu biļešu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma