Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu par jauna transportlīdzekļa iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Aprēķināto nodokli par jauna transportlīdzekļa iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem nereģistrēti nodokļa maksātāji vai personas, kuras nav nodokļa maksātāji, 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā noticis darījums, iemaksā valsts budžetā PVN un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojumu par nodokļa samaksu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments