Pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā reģistrētam nodokļu maksātājam ir jāiesniedz PVN gada deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskā vai juridiskā persona vai ar līgumu vai norunu saistīta šādu personu grupa, vai šādas grupas pārstāvis, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem PVN gada deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS.
PVN gada deklarācijā norādāmo informāciju skatīt Ministru kabineta 15.01.2013. noteikumos Nr.40 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju”.
Valsts budžetā maksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas jāpārskaita uz atbilstošu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma