Privāto pensiju fonda gada pārskats
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Privātiem pensiju fondiem par katru pārskata gadu jāsagatavo gada pārskats.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Privātie pensiju fondi.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Gada pārskats jāsagatavo un jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmu.
Pārskatu sagatavo atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 19.05.2006. noteikumiem Nr.100 "Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi".
Privāto pensiju fonda gada pārskats jāiesniedz likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" noteiktajā termiņā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma