Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas (saskaņojuma) saņemšana publiska pasākuma rīkošanai Liepājas pilsētā (Liepājas pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nav nepieciešams saņemt atļauju, bet ir nepieciešams saņemt pašvaldības saskaņojumu šādos gadījumos:
- ja publiskos pakalpojumus rīko valsts vai pašvaldības iestāde,
- ja publisku pasākumu rīkošana notiek  telpās un sporta bāzēs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atļauja izņemama ne vēlāk kā 24 stundas līdz pasākumam.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja pašvaldība neizsniedz atļauju plānotā pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Valsts un pašvaldību iestādes publiskus pasākumus nerīko, un pašvaldība neizsniedz atļauju vai izziņu šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šis nosacījums neattiecas uz publiskiem pasākumiem.
Normatīvie akti
Autortiesību likums
(Saeima; likumi; 2000.05.11.)
Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību
(Saeima; likumi; 1998.10.27.)
Sporta likums
(Saeima; likumi; 2002.11.27.)
Liepājas pilsētas īpašumu, teritoriju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 13; 2006.08.05.)
Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 17; 2008.07.09.)
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Liepājā
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 11; 2009.05.16.)
Liepājas pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 12; 2012.05.11.)
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums
(Saeima; likumi; 2010.10.27.)
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 16; 2014.01.24.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.06.02.