Atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Uzrādot attiecīgo atlaides karti, ir tiesības iegādāties braukšanas biļeti raukšanas biļetes  ar 100% atlaidi no braukšanas maksas pilsētas maršrutu autobusos un tramvajos:
• nestrādājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos (tramvajā un autobusā);
• nestrādājoša persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa un kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss (tramvajā un autobusā);
• persona, kura saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (tramvajā vai autobusā);
• represēta persona (tramvajā un autobusā);
• daudzbērnu ģimenes loceklis (tramvajā un autobusā);
• nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
• nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);
• Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības valdes loceklis (tramvajā vai autobusā);
• personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu (tramvajā un autobusā).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atvieglojumu, atvieglojumu pieprasītājs iesniedz iesniegumu, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus:
- pensionāra apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;
- invalīda apliecību, ja personai ir noteikta invaliditāte;
-.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par apdrošinātas personas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (pensionāriem, invalīdiem, Afganistānas kara dalībniekam vai bojā gājušo karavīru vecākiem, Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības biedriem);
- Daugavpils Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra izziņu par personas dzīvesvietu;
- daudzbērnu ģimenēm – bērnu (līdz 18 gadiem) dzimšanas apliecības kopijas (ja to nav Sociālo lietu pārvaldes rīcībā);
-  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatora apliecību;
- izziņu par dalību Afganistānas karā;
-  Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības kopsapulces protokolu par valdes locekļu ievēlēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA