Atļauja īpaša pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanai preču importa darījumos
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju īpaša PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos, reģistrētam nodokļu maksātājam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz iesniegums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju VID izsniedz reģistrētam nodokļa maksātājam:
• kurš ir reģistrējis saimniecisko darbību iekšzemē;
• kurš ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas reģistrēts klients;
• kuram iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem, vai tas nodokļu parādus samaksā piecu darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas;
• kura darbiniekiem, kam ir paraksta tiesības, nav sodāmības par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;
• kurš VID noteiktajā termiņā sniedz informatīvās deklarācijas vai papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā iemaksājamās PVN summas vai PVN pārmaksas noteikšanai.
Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš vēlas piemērot īpašo PVN režīmu preču importa darījumos, vai tās pilnvarotā persona, izmantojot VID EDS, iesniedz VID iesniegumu par atļaujas piešķiršanu.
Iesniegumā norāda veidu, kādā persona vēlas, lai VID tai paziņo lēmumu par atļaujas piešķiršanu, paziņojot pa pastu vai izmantojot EDS.
Izlaižot preces brīvam apgrozījumam, ar PVN apliekamā persona, kura ir saņēmusi VID atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos, par preču importu maksā PVN uzrādot aprēķināto PVN atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā.
Aprēķināto nodokli par importētajām ar īpašu režīmu precēm apliekamajai personai ir jānorāda taksācijas perioda PVN deklarācijā (52. vai 53.rindā). Vienlaikus, ja preces tiek izmantotas apliekamiem darījumiem, ar PVN apliekamā persona aprēķināto nodokli atskaita kā priekšnodokli (jānorāda PVN deklarācijas 61.rindā un pārskatā PVN1 I daļā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978