Dzimšanas fakta reģistrācija (Durbes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada dome
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis, vai kuras darbības teritorijā deklarēta viena vai abu vecāku dzīvesvieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā vecākiem nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu, kuru ar saviem parakstiem apstiprina abi vecāki.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.Ja bērna vecāki ir laulībā, reģistrēt jaundzimušo var arī viens no vecākiem, līdzi ņemot visus nepieciešamos dokumentus.Reģistrējot bērnu ar paternitātes atzīšanu, Dzimtsarakstu nodaļā noteikti jāierodas abiem vecākiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Durbes novada dome
Kontaktinformācija: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.12.