Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu (Durbes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos;1) ja personai zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu;2) ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Iesniegumu ar lūgumu izvērtēt deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskumu var iesniegt nekustamā īpašuma īpašnieks, īrnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt līdz 88 dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2