Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu (Durbes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos;1) ja personai zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu;2) ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Iesniegumu ar lūgumu izvērtēt deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskumu var iesniegt nekustamā īpašuma īpašnieks, īrnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt līdz 88 dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā tiesa
Atgādinājums
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana nevar būt par pamatu personas īres tiesību zaudēšanai vai citu civiltiesisko saistību izbeigšanai.
Normatīvie akti
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
(Saeima; likumi; 2003.07.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Durbes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2015.12.08.