Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšana
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
Starpniecības sabiedrības licence, kas dod tiesības nodarboties ar privatizācijas sertifikātu tirdzniecību un atvērt privatizācijas sertifikātu tirdzniecības kontu bankā.
Licences darbības laikā starpniecības sabiedrība var pirkt un pārdot sertifikātus: 1. citas personas uzdevumā par tās līdzekļiem vai par starpniecības sabiedrības līdzekļiem, līgumā paredzot, ka šos līdzekļus segs attiecīgais klients; 2. savā vārdā par saviem līdzekļiem; 3. sertifikātu pirkšanas un pārdošanas atklātā izsolē.
Licenci izsniedz Ekonomikas ministrijas izveidotā Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Komercreģistrā ierakstīta kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrība var pretendēt uz licenci, ja tā atbilst MK 16.10.2007. noteikumu Nr.711 18.punktā notaiktajām prasībām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija 30 dienu laikā izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Iesniegumus izskata to reģistrācijas secībā. Iesniegtie dokumenti kapitālsabiedrībai netiek atdoti.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Starpniecības sabiedrība Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Starpniecības sabiedrības pienākums ir iesniegt Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisijai MK 16.10.2007. noteikumu Nr.711 35.punktā norādīto informāciju.
Brīdinājums
Licenci aptur, ja kapitālsabiedrība neatbilst iepriekš minētajām prasībām.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Finanšu un fiskālā darbība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ekonomikas ministrija
Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV - 1519
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.20.