Izziņa par norēķiniem ar budžetu
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Persona patstāvīgi VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai VID tīmekļa vietnē sagatavo izziņas pieprasījumu par norēķiniem ar budžetu (nodokļu parādiem).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Izziņa tiek saņemta pieprasīšanas brīdī.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona patstāvīgi (bez VID darbinieku līdzdalības) izziņu pieprasa:
-  VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sadaļā “Izziņas” – “Sagatavot jaunu izziņu”)
-  VID tīmekļa vietnē (sadaļā “Publiskojamo datu bāze” – “Nodokļu parādnieki”. Izziņu var pieprasīt tikai par tām personām, kuras ir iekļautas VID publiskojamo datu bāzes sarakstā - saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņa tiek saņemta no VID informācijas sistēmas.
Elektroniski:
-  VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
-  VID tīmekļa vietnē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā