Pievienotās vērtības nodokļa grupas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrē PVN grupu, t.i., divu vai vairāku nodokļu maksātāju grupu, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem un izveidota uz PVN grupas dibināšanas līguma pamata savstarpēju darījumu veikšanai iekšzemē.
PVN grupas dalībnieki var būt:
- reģistrēti nodokļa maksātāji;
- vismaz viena PVN grupas dalībnieka ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 kalendārajos mēnešos līdz mēnesim, kad iesniegts iesniegums PVN grupas reģistrācijai ir  350 000 EUR;
- kapitālsabiedrības, kuras ietilpst vienā koncernā atbilstoši Koncerna likumam, ārvalsts komersanta (juridiskās personas) filiāle LR − ar nosacījumu, ka šis ārvalsts komersants atbilstoši Koncernu likumam ir tā paša koncerna sastāvā, kurā ietilpst pārējie PVN grupas dalībnieki;
- ja starp PVN grupas dalībniekiem ir noslēgts PVN grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts galvenais uzņēmums;
- ja PVN grupas dalībnieki ir sasniedzami to juridiskajā adresē.
Maksimālais dalībnieku skaits PVN grupā nav ierobežots.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu PVN grupas reģistrācijai var iesniegt:
- klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas vietā;
- VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (dokumentu grupā: Citi – Informācija VID);
- parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu vid@vid.gov.lv;
- nosūtot pa pastu.
Lai PVN grupu reģistrētu VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, VID:
1. jāiesniedz reģistrācijas iesniegumu (Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 2.pielikums "Iesniegums reģistrācijai VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā"). Iesnieguma ailē "Nosaukums" pirms grupas nosaukuma jānorāda PVN grupa;
2. jāiesniedz Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" 2.pielikums "Nodokļu maksātāja (valsts institūcijas vai cita subjekta) reģistrācijas lapa";
3. jāiesniedz PVN grupas dibināšanas līguma oriģināls;
4. jāuzrāda iesniedzēja personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
Pievienojot esošajai PVN grupai jaunu dalībnieku, PVN grupas galvenais uzņēmums VID iesniedz:
1. brīvā formā sagatavotu iesniegumu par jauna dalībnieka pievienošanu esošajai PVN grupai, kuru paraksta galvenais uzņēmums un PVN grupai pievienojamā apliekamā persona;
2. attiecīgi grozītu PVN grupas dibināšanas līguma oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par PVN grupas reģistrāciju VID PVN maksātāju reģistrā vai lēmumu par jauna dalībnieka pievienošanu PVN grupai VID paziņo pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978