Pievienotās vērtības nodokļa grupas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrē PVN grupu, t.i., divu vai vairāku nodokļu maksātāju grupu, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem un izveidota uz PVN grupas dibināšanas līguma pamata savstarpēju darījumu veikšanai iekšzemē.
PVN grupas dalībnieki var būt:
- reģistrēti nodokļa maksātāji;
- vismaz viena PVN grupas dalībnieka ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 kalendārajos mēnešos līdz mēnesim, kad iesniegts iesniegums PVN grupas reģistrācijai ir  350 000 EUR;
- kapitālsabiedrības, kuras ietilpst vienā koncernā atbilstoši Koncerna likumam, ārvalsts komersanta (juridiskās personas) filiāle LR − ar nosacījumu, ka šis ārvalsts komersants atbilstoši Koncernu likumam ir tā paša koncerna sastāvā, kurā ietilpst pārējie PVN grupas dalībnieki;
- ja starp PVN grupas dalībniekiem ir noslēgts PVN grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts galvenais uzņēmums;
- ja PVN grupas dalībnieki ir sasniedzami to juridiskajā adresē.
Maksimālais dalībnieku skaits PVN grupā nav ierobežots.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt  rakstveidā VID ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978 vai jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā, vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vai nosūtot pa pastu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.13.