Akcīzes nodokļa nodrošinātāja statuss
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Kredītiestāde vai apdrošinātājs, kurš vēlas iegūt nodrošinātāja statusu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par nodrošinātāja statusa piešķiršanu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Kredītiestāde vai apdrošinātājs, kuram ir piešķirta licence ar tiesībām izsniegt galvojumu vai polisi iespējamā akcīzes nodokļa parāda segšanai.
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodrošinātāja statusa iegūšanai Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums, kuru sagatavo brīvā formā, norādot kredītiestādes vai apdrošinātāja darbības uzsākšanai  licences (atļaujas) izsniegšanas datumu un reģistrācijas numuru.
Iesniegumu var iesniegt:
- klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā;
- elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (dokumentu grupa “Citi” - “Informācija VID Akcīzes preču aprites daļai”);
- nosūtot uz e-pasta adresi: APAD.lietvediba@vid.gov.lv vai vid@vid.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
- nosūtot pa pastu: VID, Talejas iela 1, Rīga,  LV- 1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums par nodrošinātāja statusa piešķiršanu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu tiek nosūtīts VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
LR nerezidentiem:
- ar pasta starpniecību;
- parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz pakalpojuma saņēmēja e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
3. solis / Samaksa par pakalpojumu
Pakalpojums ir bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus