Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotāju tiesības
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
EMCS lietotāji tiek reģistrēti VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Latvijas Republikas fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrēta Eiropas Savienības Akcīzes datu apmaiņas sistēmā (SEED – System of exchange of Excise Data).
Termiņš:
Var saņemt uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums EMCS lietotāju reģistrēšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1