Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotāju tiesības
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
EMCS lietotāji tiek reģistrēti VID Informācijas sistēmā (IS) Ārējo lietotāju reģistra (ĀLR) modulī. Lietotājus reģistrē VID Klientu apkalpošanas vietās.
Pamatojoties uz pieejamo informāciju ĀLR un Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas sistēmā (SEED), notiek lietotāju tiesību administrēšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pašlaik par EMCS lietotāju var kļūt jebkura Latvijas Republikas fiziska vai juridiska persona.
Bet jāuzsver, ka reāli lietot EMCS var tikai komersanti, kam ir tiesības veikt darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu (komersanti, kuri ir reģistrēti SEED).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
https://www.vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.04.01.