Licence reģistrēta nosūtītāja darbībai
Izvēlētā organizācija: LR VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Dokumentu pieņemšana, licences izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercreģistrā reģistrēts komersants.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāsamaksā valsts nodeva un jāiesniedz dokumenti elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu:
1. iesniegums speciālas atļaujas (licences) saņemšanai;
2. lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholisko dzērienu veidu – spirts, jāiesniedz skaidrojums par plānotajām darbībām;
3. gadījumos, kad speciālās atļaujas (licences) reģistrēta nosūtītāja darbībai saņēmējs nav attiecīgā uzņēmuma amatpersona, tai papildus ir nepieciešama pilnvara par tiesībām veikt minētās darbības.

Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Valsts kase reģ.Nr.90000050138 norēķinu konts LV32TREL1060000921400

Valsts nodeva par katru akcīzes preču veidu (ja norāda vairākus akcīzes preču veidus, valsts nodeva summējas):
1. ar degvielu (izņemot biodegvielu) –– 711 euro;
2. ar alkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
3. ar tabakas izstrādājumiem – 284 euro;
4. ar biodegvielu – 142 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA