Licence reģistrēta nosūtītāja darbībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai dod tiesības nosūtīt akcīzes preces, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, kad tās laiž brīvā apgrozībā, akcīzes preču noliktavai Latvijas republikā vai citā dalībvalstī, reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī, īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Licence tiek izsniegta mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniedz iesniegumu elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (dokumentu grupa "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi").
Iesnieguma veidlapu nosaka Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr.662 (18.1 punkts).
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholisko dzērienu veidu – spirts, iesniegumam pievieno skaidrojumu par plānotajām darbībām.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 63.punktu, par speciālas atļaujas (licences) reģistrēta nosūtītāja darbībai izsniegšanu ir noteiktas šādas Valsts nodevas likmes par katru akcīzes preču veidu (ja norāda vairākus akcīzes preču veidus, valsts nodeva summējas):
1.ar degvielu (izņemot biodegvielu) – 711 euro;
2.ar alkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
3.ar tabakas izstrādājumiem – 284 euro;
4.ar biodegvielu – 142 euro.
Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 28 euro apmērā.

Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138
norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licence komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma