Kaitējuma atlīdzība
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību piešķir, ja persona cietusi darba negadījumā vai tai konstatēta arodslimība līdz 1997. gada 1. janvārim vai, ja arodslimība konstatēta pēc minētā termiņa, bet persona vairs nav darba attiecībās (nav uzskatāma par sociāli apdrošināto). VSAA pārņem kaitējuma atlīdzības izmaksas no darba devēja, ja darba devēja darbība tiek izbeigta un kaitējuma atlīdzības summa par trim gadiem uz priekšu tiek pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā; ja darba devējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu un kaitējuma atlīdzības summa par četriem gadiem uz priekšu tiek pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā vai arī, ja tiesā konstatēts juridiskais fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, neeksistē (izslēgts no Uzņēmumu reģistra).
Kaitējuma atlīdzības apmērs ir atkarīgs no aprēķinātās invaliditātes pensijas. Ja noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti un nav piešķirta invaliditāte, kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta. Apgādājamajam kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no apgādnieka zaudējuma pensijas apmēra.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/stradajosajiem/nelaimes-gadijums-darba-arodslimiba/kaitejuma-atlidziba-sakara-ar-nelaimes-gadijumu-darba-vai-arodslimibu-lidz-01-01-1997
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu un elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Pieprasot kaitējumu atlīdzību, jāiesniedz akts par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību un dokumentu, kas apliecina faktu, ka darba devējs neeksistē (Uzņēmuma reģistra izziņa, tiesas nolēmuma kopija). Ja kaitējuma atlīdzību pieprasa ģimenes loceklis apgādnieka nāves gadījumā, papildus jāiesniedz ārstējošā ārsta izziņa par nāves cēloņa saistību ar darba negadījumu vai arodslimību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...