Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Liepājas pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde”)
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs (vai viņu pilnvarotā persona).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
5 darba dienu laikā, ja pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības, bet 20 darba dienu laikā, ja pašvaldība piekritusi izmantot pirmpirkuma tiesības.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Izziņa un Liepājas pilsētas domes lēmums par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav apstrīdams un pārsūdzams.
Liepājas pilsētas pašvaldības lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Pašvaldības pirmpirkuma tiesības neattiecas uz likuma „Par pašvaldībām” 78. panta otrajā daļā uzskaitītajiem nekustamajiem īpašumiem.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.24.