Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Daugavpils (mainīt)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Nosaukums pašvaldībā: Daugavpils pilsētas pašvaldības mantas atsavināšana (Daugavpils pilsētas dome)
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Daugavpils
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1. Zemesgrāmatu apliecības kopija; pases kopija; zemes robežu plāns ēku un būvju reģistrēšanai zemesgrāmatā; zemes nomas līgums;Iesniegums.
2. Ja objekts tiek pārdots izsolē, jāiesniedz dokumenti, kas norādīti izsoles noteikumos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departaments Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352; 65404348
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departaments Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352; 65404348
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki