Psihologa pakalpojumi (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienests nodrošina psihologa konsultācijas krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, audžuģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.
Dienestā var saņemt šādus psihologa pakalpojumus:
• individuālās psihologa konsultācijas un rehabilitāciju;
• ģimenes konsultēšanu;
• psiholoģisko atbalstu bērniem (līdz 18 gadu vecumam) – diagnostiku, korekciju, konsultēšanu un rehabilitāciju;
• pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas;
• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos psihologa atzinuma sagatavošanu.
Tiesības saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas ir šādām personām:
• personām vai ģimenēm ar bērniem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
• ģimenei vai personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā;
• bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, pamatojoties uz bāriņtiesas vai sociālā darbinieka nosūtījumu;
• personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem;
• audžuģimenēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Dienas centrs "Saskarsme"
Grupu dzīvokļi
Ģimenes atbalsta centrs / patversme
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Grupu dzīvokļi
Adrese: Šaurā iela 26, Daugavpils, LV-5410
Tālrunis: 65442052
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki