Psihologa pakalpojumi (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienests nodrošina psihologa konsultācijas krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, audžuģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.
Dienestā var saņemt šādus psihologa pakalpojumus:
• individuālās psihologa konsultācijas un rehabilitāciju;
• ģimenes konsultēšanu;
• psiholoģisko atbalstu bērniem (līdz 18 gadu vecumam) – diagnostiku, korekciju, konsultēšanu un rehabilitāciju;
• pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas;
• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos psihologa atzinuma sagatavošanu.
Tiesības saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas ir šādām personām:
• personām vai ģimenēm ar bērniem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
• ģimenei vai personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā;
• bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, pamatojoties uz bāriņtiesas vai sociālā darbinieka nosūtījumu;
• personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem;
• audžuģimenēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic  personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai uzņemt rindā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 21; 2017.06.21.)
Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 138; 2019.04.05.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.07.09.