Dienas centra pakalpojums (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienas centra pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – Dienas centrs) nodrošina sociālo prasmju attīstīšanas iespējas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas, mākslas vai mākslinieciskas pašdarbības nodarbības un veselības veicināšanas pasākumus.
Dienas centrā nodrošina sociālā darba speciālistu, citu speciālistu atbilstoši Dienas centra odarbību specifikai un brīvprātīgo iesaisti.
Dienas centra pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:
• pensijas vecuma personas;
• ģimenes ar bērniem;
• personas ar invaliditāti;
• personas pēc smagām, ilgstošām slimībām;
• bezdarbnieki;
• audžuģimenes.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:
- personas, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu;
- ģimenes ar bērniem;
- bērni;
- pilngadīgas personas;
- invalīdi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Dienas centrs "Saskarsme"
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dienas centrs "Saskarsme"
Adrese: Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417
Tālrunis: 65476980
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki