Informācijas un konsultāciju sniegšana par Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu, siltumenerģijas uzskaiti un norēķinu kārtību
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli"
Īss apraksts:
1. Informācijas un konsultāciju sniegšana ēku un būvju īpašniekiem/pārvaldniekiem, kā arī telpu īpašniekiem/nomniekiem/īrniekiem jautājumos saistībā ar siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas normatīvo bāzi, tarifiem, to piemērošanu un norēķiniem;
2. Izziņas izsniegšana, kas apstiprina parādu neesamību par siltumapgādes pakalpojumiem;
3. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Enerģētikas likums
(Saeima; likumi; 1998.10.06.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Zemesgrāmatu likums
(Ministru kabinets; likumi; 1993.04.05.)
Civillikums. Trešā daļa. LIETU TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
(Saeima; likumi; 2010.01.01.)
Dzīvokļa īpašuma likums
(Saeima; likumi; 2011.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Kooperatīvo sabiedrību likums
(Saeima; likumi; 2019.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli"
Kontaktinformācija: 18.novembra ielā 4, Daugavpils, LV - 5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.28.