Sociālās patversmes pakalpojumi (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Sociālos pakalpojumus Dienesta Sociālajā patversmē (turpmāk – Sociālā patversme) – naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas, ir tiesības saņemt pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Personas uzturēšanās laiks Sociālajā patversmē ir līdz pastāvīgas dzīvojamas telpas saņemšanai.
Persona, kuras ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 170 EUR mēnesī par Sociālās patversmes pakalpojumiem maksā līdzdalības maksājumu saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu apstiprināto cenrādi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus naktspatversmē, patversmē, dienas centrā, krīzes centrā un sociālā darba pakalpojumu kopienā, persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši attiecīgās institūcijas noteiktajai kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums SP pakalpojumu pagarināsanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums SP pakalpojumu saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1