Aizņemtās dzīvojamās telpas apmaiņa ar citu īrnieku (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas dome
Īss apraksts:
Personas patstāvīgi atrodot vēlamo aizņemtās dzīvojamās telpas apmaiņas variantu ar citu īrnieku, iesniedz dokumentus lēmuma pieņemšanai
Saņēmēji:
Fiziska persona
Vienai vai vairākām aizņemtajām dzīvojamām telpām jābūt pašvaldībai piederošām
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai apmainītu aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku jāiesniedz iesniegums, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, pievienojot nepieciešamos dokumentus.
Nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums; personas apliecinošs dokuments; laulības apliecība; laulības šķiršanas apliecība; bērna dzimšanas apliecība; miršanas apliecība; dzīvojamās telpas īres līgums; zemesgrāmatu apliecība; dzīvesvietas izziņa (22-dz.).
Pakalpojumu sniedz viena mēneša laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss: 65421941
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss: 65421941
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki