Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai apliecības dublikāta izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Reģistrācijas apliecība ir dokuments, kas apliecina, ka:
- ārstniecības personai attiecīgajā profesijā uz 5 gadiem no reģistrācijas vai pārreģistrācijas brīža ir tiesības nodarboties ar ārstniecību;
- ārstniecības atbalsta personai attiecīgajā profesijā uz 5 gadiem no reģistrācijas vai pārreģistrācijas brīža ir tiesības iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā ārstniecības iestādē.
Veselības inspekcija pēc ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas rakstveida pieprasījuma saņemšanas piecu darbdienu laikā izsniedz reģistrācijas apliecību.
Reģistrācijas apliecības vai apliecības dublikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums, kā izmaksas noteiktas Ministru kabineta noteikumos "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis".
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aizpildītu pieteikumu par apliecības izsniegšanu var iesniegt:
- Nosūtot pa pastu;
- Izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
- elektroniski, sūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu uz vi@vi.gov.lv ;
- klātienē, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Iesniedzot pieteikumu klātienē pakalpojuma samaksu iespējams veikt uzreiz bezskaidras naudas norēķinu formā. Ja samaksa netiek veikta klātienē, kā arī, iesniedzot pieteikumu elektroniskā formātā vai pa pastu, pieteicējam, uz pieteikumā norādīto e-pasta/pasta adresi tiek nosūtīts rēķins samaksas veikšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ņemot vērā pieteikumā norādīto reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu, apliecība tiek izsniegta klātienē vai nosūtīta pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki