Dzīvnieku barības aprites objekta reģistrācija un atzīšana
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauti visi objekti, kas iesaistīti jebkurā dzīvnieku barības aprites posmā - no primārās ražošanas līdz laišanai tirgū (tās ietverot), pārtikas ražošanā izmantoto dzīvnieku ēdināšanā, barības importēšanā un eksportēšanā no un uz trešajām valstīm. Lai uzsāktu darbību dzīvnieku barības apritē, darbības objekts jāreģistrē PVD uzraudzības objektu reģistrā un atzīšanai pakļautajiem uzņēmumiem jāveic atzīšanas process.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumu uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai iesniedz PVD teritoriālajai struktūrvienībai (iesniedzot dokumentus klātienē, jāiesniedz pievienoto dokumentu kopijas. Nosūtot pa e-pastu – e-parakstīts iesniegums un skenēti dokumenti). Uzņēmuma reģistrācijas gadījumā – PVD 15 darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic uzņēmuma atbilstības pārbaudi dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmuma atzīšanas gadījumā – PVD 15 darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic uzņēmuma atbilstības pārbaudi normatīvo aktu prasībām. Pēc tam PVD TSV izsniedz rēķinu uzņēmumam par veikto pārbaudi un izdevumiem. Uzņēmuma reģistrācijas gadījumā – PVD triju darbadienu laikā pēc pārbaudes paziņo personai pieņemto lēmumu un reģistrē uzņēmumu. Uzņēmuma atzīšanas gadījumā – PVD triju darbadienu laikā pēc pārbaudes paziņojumu par pieņemto lēmumu. Piecu darba dienu laikā pēc personas pieprasījuma PVD izsniedz uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas apliecību.

Jāiesniedz:
- Iesniegums barības apritē iesaistītās personas objekta reģistrācijai un tā pielikumi,
- Personu apliecinoša dokumenta kopija, ja komersants ir fiziska persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...
E-pasts